Design för storslagna idéer

Vad gör Melwa?
  • Produktionsledning/Projektledning
  • Design för Konferenser, Mässor och Konserter